ActSafe Power Ascender

ActSafe Power Ascender
26. september 2017

Smart løsning på vanskeligt tilgængelige arbejdssteder.

Rescue Center Denmark har siden juni 2016 arbejdet på at få ActSafe Ascenderen i brug i vindmølleindustrien, men ActSafe Ascenderen kan også bruges i såvel olie/gas-industrien som bygningsindustrien eller ved andre inspektionsopgaver.  

Hurtig opsætning af reb og tilkobling af ActSafe Ascenderen giver mulighed for at klare materielløft eller personløft/arbejdspositionering ind- og ud-vendigt på tårne, nacelle eller vinge.

Fokus på værdi for kunden

I vores samarbejde med Zülau og forskellige kunder stræber vi efter at finde de rigtige løsninger – Både hvad angår metode og udstyr til opgaverne, så vi skaber værdi for kunden. Når ActSafe Ascenderen er involveret, finder vi konkurrencedygtige parametre. Kortere opstillingstid, etablering af hurtig kranløsning ved nedbrud. (op til 400 kg.) Der er besparelser på opstilling af stillads, bedre udnyttelse af arbejdstiden på offshore installationer og fagligt kompetente medarbejdere kan nemt sendes op til opgaven.

ActSafe Ascenderen har været brugt til opgaver som efterspænding af bolte, rengøringsopgaver, vingereparation, kabling etc. – opgaver, hvor effekten har været tydelige omkostningsreduktioner i opgaveløsningen.

En gevinst for arbejdsmiljøet

Der er også helt klare arbejdsmiljøgevinster ved at arbejde med ActSafe Ascenderen. Skulle en medarbejder besvime eller komme til skade, er redningsmulighederne flere og hurtigere. Der er mindre muskelbelastning for medarbejderne, der sidder i en bådsmandsstol og bliver løftet og sænket ved maskinkraft. ActSafe Ascenderen arbejder med en hastighed på 24 m. pr. minut, så der kan laves hyppigere rokader i arbejdet og nemmere adgang til pauser – helt klare fordele, der medvirker til at fastholde medarbejdere i en længere årrække.

Er man et team, der arbejder med ActSafe, er der også mulighed for at løfte ikke ActSafe trænede eksperter op til for eksempel en inspektions- eller reparationsopgave. Med brug af fjernbetjening og bådsmandsstol kan man transportere eksperten derhen, hvor der er brug for ham, så han kan løse sin opgave.

Fakta:

  • ActSafe Ascenderen fås i såvel en batteridrevet som en benzindrevet udgave.
  • ActSafe Ascenderen har været på markedet siden 1997 og er en gennemprøvet og sikker løsning til mangeartede løfteopgaver.
  • Den nyeste version vejer 13 kg.
  • ActSafe Ascenderen arbejder med en trinløs løftehastighed på op til 24 meter pr. minut.
  • Den kan trådløst fjernstyres og genoplader batteriet under nedfiring.

 

Om Rescue Center Danmark

  • Rescue Center Denmark har siden januar 2016 udviklet kurser og gennemført pilotkurser i brug af ActSafe Power Ascenderen til brug i Vindmølleindustrien.
  • I juni 2016 blev Rescue Center Denmark godkendt af ActSafe Sweden som ActSafe træningscenter. Der er dermed etableret et helstøbt samarbejde mellem producenten ActSafe Sweden, den danske leverandør Zülau og træningsleverandøren Rescue Center Denmark.
  • Rescue Center Denmark udbyder to typer kurser: Løft af materiel og værktøjer op til 200/400 kg.
  • Kursus i personløft til vanskeligt tilgængelige steder.
  • Rescue Center Denmark er anerkendt af ActSafe Sweden som træningsudbyder.

For yderligere information Kontakt Rescue Center Denmark, John Møller Jensen, +45 3046 4880

Kontaktperson

Jonas Nørholm Larsen
Communication Consultant
+45 21 22 43 04