Scale Up Offshore

Finansieret af

Scale Up Center Offshore vil over 3 år gennemføre minimum 30 Scale-Up forløb fordelt over 3 Scale-Up runder med 10 virksomheder hvert år.

Opstart første hold primo januar 2017. Man har en forventning om en anslået jobskabelse på over 100 nye arbejdspladser og over 100 mio. kr. i omsætning indenfor de første 5 år efter programforløbene samlet for alle 30 deltagervirksomheder. Der forventes som minimum at der tilføres 30 mio. kr. i kapitaltilførsel af eksterne investorer i de medvirkende virksomheder.

Der vil blive involveret minimum 7 større virksomheder indenfor offshore klynge som fageksperter/mentorer. Der er indhentet interessetilkendegivelser fra en række større offshore virksomheder, som vi forventer at kunne indgå samarbejde med under forløbene. Vi forventer således, at der er minimum en pr. Scale-Up virksomhed.

Læs mere her: Scale-Up Denmark’s Centre for Offshore Industry