Internationale aktiviteter

Formålet er at udbygge og styrke kontakten til eksisterende klynger på relevante internationale markeder (Tyskland, Brasilien, UK, Norge, Taiwan, Benelux og USA)

Udfordring

  • Etablering af dialog og samarbejde med netværk og klynger i udlandet.
  • Virksomhedsbesøg hos udenlandske videnmiljøer, teknologiske eller kommercielle kraftcentre, klynge- og videninstitutioner.
  • Etablering af relevante internationale samarbejder om FoU og innovation, herunder EU-projekter.
  • Udbygge og styrke kontakten til allerede eksisterende klyngedannelse i internationale markeder, hvor danske virksomheder og institutioner kan udnytte deres spidskompetencer og ”unikness”.
  • Facilitering af udvikling af strategiske samarbejder og joint venture.

De ovenfor nævnte aktiviteter, er alle fokuseret på, at give mulighed for danske SMV’er, GTS’er og institutioner til at indgå i innovations- eller forretningsskabende samarbejder på tværs af landegrænser og industrier.

Finansieret af