Internationale aktiviteter

Finansieret af

Internationale aktiviteter
Formålet er at udbygge og styrke kontakten til eksisterende klynger på relevante internationale markeder (Tyskland, Brasilien, UK, Norge, Taiwan, Benelux og USA)

 

Udfordring

  • Etablering af dialog og samarbejde med netværk og klynger i udlandet.

  • Virksomhedsbesøg hos udenlandske videnmiljøer, teknologiske eller kommercielle kraftcentre, klynge- og videninstitutioner.

  • Etablering af relevante internationale samarbejder om FoU og innovation, herunder EU-projekter.

  • Udbygge og styrke kontakten til allerede eksisterende klyngedannelse i internationale markeder, hvor danske virksomheder og institutioner kan udnytte deres spidskompetencer og ”unikness”.

  • Facilitering af udvikling af strategiske samarbejder og joint venture.

De ovenfor nævnte aktiviteter, er alle fokuseret på, at give mulighed for danske SMV’er, GTS’er og institutioner til at indgå i innovations- eller forretningsskabende samarbejder på tværs af landegrænser og industrier.