Vattenfall Vindkraft A/S

Privat Virksomhed

Vi er en af Europas største leverandører af el og varme og samtidig en af de største producenter af el og varme.
Vattenfall har sine primære markeder i Danmark, Finland, Holland, Tyskland, Storbritannien og Sverige.

Koncernen har ca. 20.000 medarbejdere. Moderselskabet, Vattenfall AB, er 100 % ejet af den svenske stat, og hovedkontoret er beliggende i Solna, Sverige.

Vigtige fakta
Vattenfalls hovedprodukter er el, varme og gas. Når det gælder el og varme, har Vattenfall aktiviteter inden for alle led i værdikæden: produktion, distribution og salg. Når det gælder gas, har Vattenfall aktiviteter inden for salg. Desuden driver vi handel med energi.

Kontaktperson hos Energy Innovation Cluster

Glenda Napier
CEO
+45 42 14 91 74