SoMeCentral ApS

Privat Virksomhed

Dansk

Benytter din virksomhed sociale medier til marketing eller employee branding, så er autentiske medier altafgørende for en god interaktion med din målgruppe. De dage hvor man kunne benytte corporate indhold er forbi. Brugerne vil have autenticitet, og for de fleste virksomheder er det en udfordring (at indsamle nok materiale til at holde samtlige af deres sociale medier aktive året rundt.), da det er svært af få nok af i dagligdagen.

Vi har udviklet et system, som sammenkobler selv store medarbejdergrupper sammen med din marketing- eller human ressource afdeling, så indhentning af fotos og videoer fra medarbejderne bliver effektivt, simpelt og sikkert, uden at være en tidsrøver, men stadig GDPR klar, og med automatisk overførsel af copyright fra brugeren til vores kunde.

Vores system, samler og deler det indhold som der er behov for, for at skabe den størst mulige effekt, uden at blive en tidsrøver for medarbejdere eller de administratorer der er tovholdere i vores system. Vi tilbyder -50% rabat til alle Energy Innovation Clusters medlemmer på alle vores standard licenser, og du kan starte med en gratis version, som kun er begrænset af antal brugere.

Kontakt os for at få en licens til medlems pris.

English

If your company uses social media for marketing or employee branding, then authentic photos or videos is crucial for a good interaction with your target audience. The days when you could use corporate content are over. The users want authenticity, and for most companies, it is a challenge (to collect enough material to keep all of their social media active all year round), as it is difficult to get enough photos or videos for the everyday operation.

We have developed a system that connects even large employee groups with your marketing or human resource department so that obtaining photos and videos from the employees becomes effective, safe and straightforward without being time-consuming, but still, GDPR compliant and with automatic transfer of copyright from the creator to our customer.

Our system collects and shares the content that is needed, to create the highest possible effect for any social media post, without becoming a time-consuming for employees or the administrators who are rivals in our system. We offer -50% discount to all Energy Innovation Cluster members on all of our standard licenses, and you can start with a free version that is limited only by the number of users.

Contact us for a license for member price.

Kontaktperson hos Energy Innovation Cluster

Thomas Vohs-Ahlers
Project Manager
+45 53 89 20 50