Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Offentlig

SET er en medlemsorganisation, der varetager erhvervslivets interesser i Skive kommune. Vi har som mål at bidrage til vækst og udvikling og gøre egnen til et attraktivt område for både erhvervsliv, turisme og bosætning.

Visionen er at fremme et stærkt og innovativt miljø indenfor erhverv, iværksætteri og turisme og være en aktiv og central samarbejdspartner i Skiveegnens erhvervsudvikling.

Som en del af erhvervsfremmesystemet står vi klar med hjælp og vejledning for alle virksomheder i Skive Kommune.

Kontaktperson hos Energy Innovation Cluster

Louise Hinrichsen Thorsen
Event & Membership Manager
+45 26 12 96 09