LINDØ port of ODENSE A/S

Offentlig

LINDØ port of ODENSE A/S er Danmarks største havn og dækker i alt 6,4 mio. kvadratmeter industri- og havneområde fordelt mellem Terminal City i Odense og Terminal Nord og Syd på Lindø. Med en placering mellem Nordsøen og Østersøen tilbyder vi unikke produktionsfaciliteter og stærke logistikløsninger, der skaber optimale rammer for produktion, lagring og udskibning af store komponenter til kunder inden for offshore, maritim og tung industri. Kerneydelserne er udlejning af bygninger og arealer, kraner og mandskab, lastning/losning af skibe samt løfte- og transportopgaver.

LINDØ port of ODENSEs havneudvidelse på 400.000 kvadratmeter nyt land og en kilometer ny kaj er i gang og vil være til rådighed for projekter i 2020. For mere information besøg lpo.dk

Kontaktperson hos Energy Innovation Cluster

Johannes Kromann Bie
Senior Project Manager
+45 50 99 99 28