IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande

Netværksorganisation

IFU leverer rådgivning og kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og vækstmarkeder. Investeringerne sker på et kommercielt grundlag i form af aktiekapital, lån og garantier, og formålet er at bidrage til økonomisk og social udvikling i investeringslandene. IFU er fund manager for en række fonde, blandt andet Danish SDG Investment Fund.”

Kontaktperson hos Energy Innovation Cluster

Louise Hinrichsen Thorsen
Event & Membership Manager
+45 26 12 96 09