GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

Vidensinstitution

GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS er partner i Geocenter Danmark. GEUS er tilknyttet Euro GeoSurveys. GEUS'arbejdsfelt - geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning - er primært knyttet til Danmark og Grønland.

Kontaktperson hos Energy Innovation Cluster

Simone La Fontaine
Project Manager
+45 21 47 02 82