GEUS, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

Vidensinstitution

GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS er partner i Geocenter Danmark. GEUS er tilknyttet Euro GeoSurveys. GEUS'arbejdsfelt - geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning - er primært knyttet til Danmark og Grønland.

Kontaktperson hos Energy Innovation Cluster

Simon Svanholt Lauridsen
Project Manager
+45 40 49 50 20