FRI

Netværksorganisation

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er en brancheforening for rådgivende ingeniørvirksomheder. Foreningen blev grundlagt i 1904.

FRI’s formål er at arbejde på vegne af medlemsvirksomhederne og sikre gode rammevilkår for branchen gennem politisk indflydelse, deltagelse i den offentlige debat, stærke samarbejder med andre aktører i branchen, samt udpegninger til udvalg, følgegrupper, komiteer mv.

Kontaktperson hos Energy Innovation Cluster

Louise Hinrichsen Thorsen
Event & Membership Manager
+45 26 12 96 09