Esbjerg Erhvervsudvikling

Esbjerg Erhvervsudvikling udvikler og formidler samarbejde mellem erhvervslivet, turismen, det offentlige, vidensinstitutioner og andre nøgleinteressenter, der har fokus på innovation og vækst.

Vi markedsfører Esbjerg Kommune som et attraktivt sted for bosætning, uddannelse, arbejde, iværksætteri, virksomhedsdrift, kursus- og mødeaktivitet samt afholdelse af ferie.

Du vil møde værdier som engagement, forandringslyst, initiativ, dynamik og gennemslagskraft i dit samarbejde med os.

I dag repræsenterer vi ca. 900 medlemmer og indsatsen og resultaterne herfra afhænger af den støtte vi modtager fra medlemsvirksomheder.

Målsætningen er at skabe og fastholde vækst, både inden for erhvervsliv, bosætning og turisme.

Kontaktperson hos Energy Innovation Cluster

Glenda Napier
CEO
+45 42 14 91 74