Energinet.dk

Offentlig

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

Kontaktperson hos Energy Innovation Cluster

Johannes Kromann Bie
Project Director
+45 50 99 99 28