Dansk Materiale Netværk

Netværksorganisation

DMN er et netværk bestående af ca. 250 virksomheder med interesse for mate­ri­a­le­­re­la­te­re­de problemstillinger.

Netværket er landsdækkende, men er koncentreret omkring virksomheder i Re­gi­on Midtjylland og i Re­gi­on Syddanmark.

Netværket faciliteres af den erhvervsdrivende fond Plast Center Danmark i sam­ar­bej­de med foreningen Staalcentrum.

DMN’s sekretariat er beliggende i Esbjerg og bemandes i det daglige af 9 perso­ner.

Kontaktperson hos Energy Innovation Cluster

Louise Hinrichsen Thorsen
Event & Membership Manager
+45 26 12 96 09