Certware ApS

Privat Virksomhed

CERTWARE er et digitalt system til udveksling og intelligent, automatiseret administration af produktcertifikater. Ideen har udgangspunkt i energi-, offshore og vindindustrien, hvor det vil blive testet.

Virksomhederne i leverandørkæden vil kunne anvende CERTWARE til at løse problemer med sporbarhed og ensartet overblik over leverede samt modtagne certifikater. CERTWARE er en cloud-baseret software, hvor certifikaterne uploades.

Kontaktperson hos Energy Innovation Cluster

Louise Hinrichsen Thorsen
Event & Membership Manager
+45 26 12 96 09