Business Region Esbjerg

Business Region Esbjerg skal være med til at sikre vækst og udvikling i medlemskommunerne – Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner.

Formål

BRE har følgende formål:

- Erhvervs- og turismerettede udviklingsaktiviteter, herunder projektansøgninger og projektgennemførelse
- Bidrage til forbedring af rammevilkår for områdets erhvervs- og turismevirksomheder, bl.a. arbejdskraft, infrastruktur, internationalisering, tiltrækning og fastholdelse af uddannelsesinstitutioner, uddannelser og studerende
- Politikudvikling og opmærksomhedsskabelse af bredere interesse i besluttende organer på internationalt, nationalt og regionalt niveau
- Varetagelse af fælles erhvervs- og turistmæssige interesser i forhold til det regionale og nationale niveau

Kontaktperson hos Energy Innovation Cluster

Glenda Napier
CEO
+45 42 14 91 74