Internationalisering

Industrien for energiproduktion er global – og Energy Innovation Cluster er din kontakt til et relevant globalt netværk. Vi samarbejder med nøje udvalgte klynger og organisationer i strategisk vigtige, internationale energicentre. Vi skaber en platform for danske virksomheder på det internationale marked gennem kvalificeret matchmaking, tilførsel af kompetencer og et intensivt klynge-til-klynge-samarbejde.

Aktuelt kan du få adgang til 13 innovative markeder gennem 25 internationale klynger og samarbejdspartnere i det globale marked for innovation til energisektoren.

Klynge-til-klynge samarbejde

Energy Innovation Cluster er aktiv partner i en række større europæiske klynge- og netværksprojekter, som har til formål at udvikle og styrke den samlede værdikæde – og særligt de små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Inn2POWER er et eksempel på et internationalt projekt på tværs af klynger og netværk til gavn for (SMV’er). I Inn2POWER samarbejder 11 europæiske klynger om at udvikle nye forretningsorienterede testfaciliteter inden for vind-industrien. Løsningerne er målrettet små og mellemstore virksomheder.

I projektet ELBE udvikler Energy Innovation Cluster sammen med fem andre europæiske klynger fælles genveje til at forretningsudvikle flydende hav-vind, bølgeenergi og energi fra tidevand uden for Europa. Ambitionen med klynge-til-klynge samarbejdet er at lette adgangen for SMV’er til de europæiske markeder – og vi lykkes med det.

Kvalificeret matchmaking

Der er forskel på en god handel og et godt samarbejde. Ambitionen med Energy Innovation Clusters internationale B2B-samarbejde er at muliggøre partnerskaber for danske virksomheder på udvalgte, strategisk vigtige markeder.

Vi arbejder på at skabe langsigtede, udviklende partnerskaber, som er til gensidig gavn for alle involverede parter. Det kalder vi kvalificeret matchmaking. Kvalificeret matchmaking forudsætter en analyse af markedet, projekter, netværk og muligheder.

Sammen med vores internationale partnere afdækker vi hele værdikæden; afsøger muligheder for danske virksomheder og finder potentielle internationale partnere, som kunne være det rette match til et langsigtet partnerskab.

Kompetencer og kompetenceoverførelse

Vi søger konstant efter unikke kompetencer, som kan hjælpe energivirksomhederne til nye internationale partnerskaber og markeder. Vores internationaliseringsindsats handler også om forretningsudvikling via innovation:

Hvad kan de andre, som vi ikke kan – og hvordan kan vi tage den læring til os? Hvad har vi af unikke kompetencer, som vil kunne få flyvehøjde på de internationale markeder? Kan vi sammen med internationale partnere udvikle nye kompetencer, der flytter os alle et nyt sted hen? 

Hvordan kan vi udnytte Danmarks unikke styrkeposition indenfor energiproduktion til at overføre kendte kompetencer til nye brancher?

Alle aktive innovationsprojekter