Innovationssamarbejder

Energy Innovation Cluster er platform for innovation til den energiproducerende industri. Hos os samarbejder små og mellemstore virksomheder med industriens største aktører og de skarpeste forskere fra universiteter og andre vidensinstitutioner. Vi hjælper projektpartnerne med adgang til funding, projektledelse, formidling og netværk til industriens bedste projektpartnere.

Energy Innovation Clusters fokusområder er: Onshore og offshore vindenergi, olie- og gasudvinding, integration af vedvarende energi i energisystemet, energilagring og nye energiproduktionsteknologier. Læs mere om vores fokusområder

Efterspurgt innovation
’Vores innovationsprojekter involverer typisk 3-5 partnere og er altid drevet af en konkret udfordring fra industrien, der kan løses med innovative teknologier og services. Det kalder vi efterspurgt innovation.

Alle innovationsprojekter tager afsæt i vores projektmodel, CRIF-modellen, hvor vi matcher problemejere med innovative problemløsere. CRIF-modellen sikrer, at der altid er en aftager til det produkt eller den service, der bliver udviklet i det enkelte projekt. Det betyder, at projektpartnerne både får adgang til funding undervejs i projektperioden – og at de kan se frem til et markedsklart produkt, når projektperioden afsluttes.

Film: Sådan er det at være med i et innovationsprojekt

Har du en idé til et innovationsprojekt? Send dit forslag til os – så kontakter vi dig for nærmere.

Aktive projekter
Energy Innovation Cluster er platform for partnerskaber og innovationsprojekter på tværs af industrien for energiproduktion.
Resultater
Energy Innovation Cluster skaber løbende resultater i samarbejde med medlemmerne. Det sker gennem afsluttede CRIF-projekter.
Vær med
Bliv en del af løsningen på branchens udfordringer i et CRIF-projekt. Send os dit forslag til et nyt innovationsprojekt.

Bliv en del af Energy Innovation Cluster