Innovationssamarbejder

Innovationssamarbejde er nøglen til at løse industriens udfordringer fremadrettet.

Kom og brug din og andres viden til at identificere udfordringer og forme fremtidens løsninger. Vi samler industriens relevante virksomheder og videnaktører til aktiv deltagelse, der styrker dine muligheder for at præge udviklingen af nye innovationsprojekter og samarbejder.

CRIF-modellen 

Energy Innovation Cluster faciliterer innovationsprocesser og innovationsprojektledelse i samarbejde med vores medlemmer. Vores arbejde med innovation er altid virksomhedsdreven og sker med afsæt i vores projektmodel, CRIF-modellen.

CRIF står for Cost Reduction & Innovation Forum, og er en effektiv og veldokumenteret projektmodel, som industrien for energiproduktion selv har skabt.

Modellen sikrer, at vi matcher problemejere og problemløsere; industriens største udfordringer med industriens nyeste løsninger og teknologier med et fokus på reduktion af omkostninger gennem innovation. 
 

Bliv en del af et CRIF-projekt 

 Repræsenterer du en innovativ teknologi eller service, der kan løse industriens største udfordringer? 

Bliv en del af et Energy Innovation Clusters innovationsprojekter

Bliv en del af Energy Innovation Cluster