Innovationssamarbejder

Vi faciliterer innovationssamarbejder mellem store og små virksomheder og videnaktører. Oftest er 3-5 virksomheder og underleverandører involveret i et innovationsprojekt.

CRIF-modellen 

Vores arbejde med innovation er altid virksomhedsdreven og sker med afsæt i vores projektmodel, CRIF-modellen. Vores projektmodel sikrer, at vi matcher konkrete problemejere med innovative problemløsere og at de nye teknologiske løsninger bliver implementeret i industrien.

Aktuelle projekter
Energy Innovation Cluster er platform for partnerskaber og innovationsprojekter på tværs af industrien for energiproduktion.
Resultater
Energy Innovation Cluster skaber løbende resultater i samarbejde med medlemmerne. Det sker gennem afsluttede CRIF-projekter.
Vær med
Bliv en del af løsningen på branchens udfordringer i et CRIF-projekt. Send os dit forslag til et nyt innovationsprojekt.

Bliv en del af Energy Innovation Cluster