Innovationssamarbejder

CRIF-modellen 

Vi faciliterer innovationssamarbejder mellem store og små virksomheder og videnaktører. Oftest er 3-5 virksomheder og underleverandører involveret. Vores arbejde med innovation er altid virksomhedsdreven og sker med afsæt i vores projektmodel, CRIF-modellen.

Vores projektmodel sikrer, at vi matcher konkrete problemejere med innovative problemløsere og at de nye teknologiske løsninger bliver implementeret i industrien.
 

Bliv en del af et CRIF-projekt 

Repræsenterer du en innovativ teknologi eller service, der kan løse industriens største udfordringer? 

Bliv en del af et Energy Innovation Clusters innovationsprojekter

Bliv en del af Energy Innovation Cluster