Fokusområder

Onshore og offshore vindenergi

Vindenergi er en markant dansk styrkeposition både forskningsmæssigt og erhvervsmæssigt. Energy Innovation Cluster understøtter Danmarks arbejde inden for grøn vækst og energiproduktion med vægt på offshore og onshore vindenergi. Energy Innovation Cluster arbejder blandt andet med innovation indenfor logistik, installationsprocesser, service og vedligehold (O&M), fundamenter, mølleteknologi, elektrisk infrastruktur og miljøbeskyttelse.

Olie- og gasudvinding

Energy Innovation Cluster arbejder med udvikling af mere miljøvenlige og energieffektive teknologier til produktion og udvinding af olie og naturgas fra Nordsøen. Vores aktiviteter har i særlig grad fokus på omkostningseffektiv og miljøskånsom udvinding af olie og gas, herunder teknologiske løsninger indenfor anlægsprojekter, drift og procesoptimering samt inspektion og vedligehold.

Integration af vedvarende energi i energisystemet

Indpasning af elektricitet fra vedvarende energi i energisystemet er også et fokusområde for Energy Innovation Cluster. I takt med at andelen af vedvarende energi i energisystemerne bliver større og større, kan der opstå udfordringer i forhold til at balancere energiproduktion og energiforbrug, og der vil derfor være et øget behov for udvikling af teknologier, som kan lette integrationen og øge værdien af vedvarende energi.

Energilagring

I takt med at energiproduktionen fra vedvarende energi er stigende, er der et stigende fokus på behovet for energilagring for at sikre en mere stabil energiforsyning. Fokus har teknologisk set primært været på batterilagring med størst rentabilitet ved begrænsede lagerkapacitet og hyppige op- og afladninger eller lagring i form af brint med meget store lagerkapacitet og typisk relativ lange lagertider.

Nye energiproduktionsteknologier

Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster vil også kunne inkludere bølgeenergiaktiviteter og andre former for nye energiproduktionsformer, hvis der er efterspørgsel på det i industrien.