Energy Innovation Cluster

Energy Innovation Cluster er Danmarks klyngeorganisation og innovationsnetværk for energiproduktion.

Sammen med vores mere end 270 medlemmer styrker og optimerer vi volumen, kvalitet og hastigheden af innovation til en vigtig dansk styrkepositon; energiteknologi. Det sker gennem konkrete innovationsprojekter, der gør en forskel for de virksomheder og vidensinstitutioner, som vi samler om innovation, der er efterspurgt af industrien.

Aktive projekter fra Energy Innovation Cluster

Vores vigtigste opgave er at synliggøre morgendagens efterspørgsel på nye teknologiske løsninger, der kan omsættes kommercielt. Det gør vi gennem vores aktive projekter, der alle handler om vores faglige fokusområder: onshore og offshore vindenergi, energieffektiv olie- og gasudvinding, integration af vedvarende energi i energisystemet, energilagring og nye vedvarende energiproduktionsteknologier. Hvis du vil være en del af Energy Innovation Cluster, kan du læse mere om de fordele, vi tilbyder vores medlemmer. Medlemsfordele

Bliv medlem af Energy Innovation Cluster

Du kan også sende os din idé til et kommende innovationsprojekt, hvis du vil være en del af løsningen på industriens største udfordringer.

Onshore og offshore vindenergi

Vindenergi er en markant dansk styrkeposition både forskningsmæssigt og erhvervsmæssigt. Energy Innovation Cluster understøtter Danmarks arbejde inden for grøn vækst og energiproduktion med vægt på offshore og onshore vindenergi. Energy Innovation Cluster arbejder blandt andet med innovation indenfor logistik, installationsprocesser, service og vedligehold (O&M), fundamenter, mølleteknologi, elektrisk infrastruktur og miljøbeskyttelse.

Energieffektiv olie- og gasudvinding

Energy Innovation Cluster arbejder med udvikling af mere miljøvenlige og energieffektive teknologier til produktion og udvinding af olie og naturgas fra Nordsøen. Vores aktiviteter har i særlig grad fokus på omkostningseffektiv og miljøskånsom udvinding af olie og gas, herunder teknologiske løsninger indenfor anlægsprojekter, drift og procesoptimering samt inspektion og vedligehold.

Integration af vedvarende energi i energisystemet

Indpasning af elektricitet fra vedvarende energi i energisystemet er også et fokusområde for Energy Innovation Cluster. I takt med at andelen af vedvarende energi i energisystemerne bliver større og større, kan der opstå udfordringer i forhold til at balancere energiproduktion og energiforbrug, og der vil derfor være et øget behov for udvikling af teknologier, som kan lette integrationen og øge værdien af vedvarende energi.

Energilagring

I takt med at energiproduktionen fra vedvarende energi er stigende, er der et stigende fokus på behovet for energilagring for at sikre en mere stabil energiforsyning. Fokus har teknologisk set primært været på batterilagring med størst rentabilitet ved begrænsede lagerkapacitet og hyppige op- og afladninger eller lagring i form af brint med meget store lagerkapacitet og typisk relativ lange lagertider.

Nye vedvarende energiproduktionsteknologier

Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster vil også kunne inkludere bølgeenergiaktiviteter og andre former for nye energiproduktionsformer, hvis der er efterspørgsel på det i industrien.