Aktive projekter

Energy Innovation Cluster samler industrien for energiproduktion i innovationsprojekter.
Vi matcher konkrete problemejere med innovative problemløsere, der med vores projektmodel,
CRIF-modellen, skaber innovation der løser de største udfordringer for industriens største aktører.