Aktive projekter

 

Energy Innovation Cluster samler industrien for energiproduktion i innovationsprojekter.
Vi matcher konkrete problemejere med innovative problemløsere, der med vores projektmodel,
CRIF-modellen, skaber innovation der løser de største udfordringer for industriens største aktører.

Bedre prognoser for forsyningen af vedvarende energi, elforsyning, og elpriser på tværs af Europa. 

CRIF-projekt

Droner til inspektion af gaslækager på offshore platforme.

CRIF-projekt

Træning og uddannelse af medarbejdere i energisektoren med Virtual Reality (VR).

CRIF-projekt

Mulighed for billigere konstruktioner indenfor bølgekraft.

CRIF-projekt

Energilagring i knuste sten, der kan optage varme fra fx vindenergi.

CRIF-projekt

Fælles standarder for løfteudstyr.

CRIF-projekt

Automatiserede inspektioner af vindmøllefundamenter.

CRIF-projekt

Mindre vedligehold på olie og gas produktions- og processeringsfaciliteter.

CRIF-projekt

Droneleverancer af pakker op til 25 kg. til offshore vindmøller.

CRIF-projekt

Automatiseret teknologi til gennemgang og reparation af skader på vindmølleforkanter.

CRIF-projekt

Reducering af omkostninger ved afrensing af marine begroninger.

CRIF-projekt

Metoder til 3D-print af fikseringsudstyr til transport af vindmølledele.

CRIF-projekt

3D-print som ny teknologi til SMV'ers arbejde i vindindustrien

CRIF-projekt

Et nyt design af et fundament til havvindmøller – en såkaldt sugebøtte.

CRIF-projekt

En fortsættelse af Regionalfondsprojektet “H2S Management System”

CRIF-projekt

Forhindre overslag og kortslutninger i havvindmøllernes kabeltermineringsbokse.

CRIF-projekt

Etablering af sammenkobling imellem offshore vind-virksomheder i Nordsøregionen.

Internationalisering

Et samlet talerør, et koordinerende organ og et fælles samlingspunkt for dansk bølgekraft. 

Videnbro

Scale Up Center Offshore vil over 3 år gennemføre minimum 30 Scale-Up forløb fordelt over 3 Scale-Up runder med 10 virksomheder hvert år.

Accelerator

Bæredygtige løsninger på fjernelse af udtjente havvindmøller.

Internationalisering