Aktive projekter

Energy Innovation Cluster samler industrien for energiproduktion i innovationsprojekter.
Vi matcher konkrete problemejere med innovative problemløsere, der med vores projektmodel,
CRIF-modellen, skaber innovation der løser de største udfordringer for industriens største aktører.

Bedre prognoser for forsyningen af vedvarende energi, elforsyning, og elpriser på tværs af Europa. 

CRIF-projekt

Droner til inspektion af gaslækager på offshore platforme.

CRIF-projekt

Træning og uddannelse af medarbejdere i energisektoren med Virtual Reality (VR).

CRIF-projekt

Mulighed for billigere konstruktioner indenfor bølgekraft.

CRIF-projekt

Energilagring i knuste sten, der kan optage varme fra fx vindenergi.

CRIF-projekt

Fælles standarder for løfteudstyr.

CRIF-projekt

Automatiserede inspektioner af vindmøllefundamenter.

CRIF-projekt

Mindre vedligehold på olie og gas produktions- og processeringsfaciliteter.

CRIF-projekt

Droneleverancer af pakker op til 25 kg. til offshore vindmøller.

CRIF-projekt

Automatiseret teknologi til gennemgang og reparation af skader på vindmølleforkanter.

CRIF-projekt

Reducering af omkostninger ved afrensing af marine begroninger.

CRIF-projekt

Metoder til 3D-print af fikseringsudstyr til transport af vindmølledele.

CRIF-projekt

3D-print som ny teknologi til SMV'ers arbejde i vindindustrien

CRIF-projekt

Et nyt design af et fundament til havvindmøller – en såkaldt sugebøtte.

CRIF-projekt

En fortsættelse af Regionalfondsprojektet “H2S Management System”.

CRIF-projekt

Forhindre overslag og kortslutninger i havvindmøllernes kabeltermineringsbokse.

CRIF-projekt

Etablering af sammenkobling imellem offshore vind-virksomheder i Nordsøregionen.

Internationalisering

Et samlet talerør, et koordinerende organ og et fælles samlingspunkt for dansk bølgekraft. 

Videnbro

Bæredygtige løsninger på fjernelse af udtjente havvindmøller.

Internationalisering

Rådgivning om virksomheders konkrete behov for ny viden og nye kompetencer.

Videnbro