Afsluttede projekter

Energy Innovation Cluster har hjulpet en række virksomheder og vidensinstitutioner i samarbejder om innovation. Her på siden finder du se en samlet oversigt over de resultater, som Energy Innovation Cluster har skabt i samarbejde med virksomheder og forskere fra industrien for energiproduktion.

Ny inspektionsmetode baseret på avanceret kamerateknologi – endoskopi

CRIF-projekt

Best practice i forhold til sikkerhed og standardisering af løft.

CRIF-projekt

Projektets formål er at udvikle en ny knudesamling til offshore vind fundamenter.

CRIF-projekt

Fælles standard for det bro- og adgangsudstyr, som industrien anvender.

CRIF-projekt

Systemer og processer til håndtering af forskellige overfladebehandlingsprocessor.

CRIF-projekt

Scale Up Center Offshore vil over 3 år gennemføre minimum 30 Scale-Up forløb fordelt over 3 Scale-Up runder med 10 virksomheder hvert år.

Accelerator