OEMAR

Mange innovative forretningsidéer i både den maritime og offshoresektoren bliver aldrig realiseret. Men nu er der hjælp at hente i projekt OEMAR.

Projektet går i korte træk ud på at hjælpe små og mellemstore virksomheder inden for den maritime sektor og offshoresektoren til at blive mere innovative. Både ved at øge videndelingen og synergien imellem de to industrier og uddannelses-institutionerne samt ved konkrete indsatser, der hjælper virksom-hederne igennem processen fra idé til realitet.

Til at udføre denne opgave står tre stærke projektpartnere:

De to klyngeorganisationer Energy Innovation Cluster, Fyns Maritime Klynge og Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles.

Projektet løber over tre år og er opdelt i tre faser. Som deltager i projektet får du hjælp til at:

 • Udvikle nye innovative løsninger, services og produkter.
 • Dette sker med konsulentbistand fra Fyns Maritime Klynge og Offshore-energy.dk, der også hjælper din virksomhed med at være til stede på internationale konferencer og B2B networking møder.
 • Derudover får du assistance til at identificere og arrangere møder med potentielle europæiske partnerne.
 • Udvikle dine forretningsidéer yderligere samt at afdække din virksomheds muligheder for funding. Det Syddanske EU-Kontor bidrager med rådgivning om funding.
 • Udarbejde fondsansøgninger til de identificerede idéer eller projekter, der vurderes som egnede til at blive realiseret. I den forbindelse vil Det Syddanske EU-Kontor assistere med at identificere relevante europæiske netværk og partnere.

OEMAR har følgende aktivitetsmål og mål for projektperioden:

 • Afholdelse af 3 konferencer = Øget motivation til innovation og samarbejde
 • Uddannelse af 8 konsulenter fra de 2 klynger = Kompetenceløft hos klyngerne
 • Projektmodningsforløb i 25 virksomheder = Innovationsløft hos virksomhederne samt projektudvikling
 • Klyngedeltagelse i det europæiske netværk for 3S, Vanguard Initiative (VI) = Styrkelse af profil i EU
 • B2B møder i regi af VI samt universitetsbesøg = Adgang til europæiske partnere
 • Forberedelsesforløb med 10 virksomheder = Facilitering af ansøgninger
 • 7 større EU-projekter indsendes, heraf min. ét i regi af VI = EU midler til innovation i den danske offshore og maritime sektor.

Finansieret af